Powrót
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home EN

ASSOCIATION FOR POLISH FAMILY

Oferujemy doradztwo i wsparcie z zakresu edukacji, zdrowia i rozwoju społecznego. Oferujemy pomoc w celu zapobiegania pogorszenia sytuacji polskich rodzin oraz umożliwienia osiągnięcia samowystarczalności. Robimy to poprzez diagnozowanie problemu, sugerowanie opcji, doradztwo i oferowanie konkretnego wsparcia. Identyfikujemy i omawiamy dalsze działania. W razie potrzeby pomagamy w kontaktach z instytucjami, które moga pomóc w rozwiązaniu problemu. Oferujemy także usługi interpretacji i tłumaczenia dla instytucji państwowych tj. szpitali, szkół, policji. Pracujemy zarówno w języku angielskim jak i polskim. Nasze porady są bezpłatne i całkowicie poufne.


Jak pomagamy